fbpx
Dagen
Uren
Minuten

Verkeershinder en parkeren/varen tijdens Admiraliteitsdagen

Gerbrand Nicolai

Gerbrand Nicolai

Dokkum maakt zich op voor de Admiraliteitsdagen die van 1 tot en met 4 september plaatsvinden. Omdat de stad tienduizenden bezoekers verwacht tijdens het evenement zijn er diverse verkeersmaatregelen aangekondigd.

Parkeren/verkeer
Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september is Parkeerterrein De Helling niet beschikbaar voor parkeren. Op zaterdag 3 september geldt een parkeerverbod voor de loskade bij Over de Ee (nr.6)

Op zaterdag 3 september is de Woudpoortbrug van ca. 12.15 tot ca. 13.45 uur gestremd voor al het verkeer. Voet- en fietsverkeer kan gebruik maken van een fietspont welke zal worden ingezet.

Ligplaatsen/aanmeren
Van vrijdag 2 september 13.00 uur tot en met zondag 4 september 18.00 uur geldt een ligplaats- en aanmeerverbod voor het Grootdiep en het Kleindiep. Dit verbod geldt niet voor schepen met de Gulden Vaan, boten van de organisatie en boten die vooraf uitdrukkelijk toestemming hebben gevraagd en gekregen van de havenmeester. (Gerke Jagersma 06-50606390)

Op zaterdag 3 september van 8.00 tot 18.00 uur een ligplaats- en aanmeerverbod voor:

  • de laad- en loskade bij Over de Ee 6
  • de oever rond molen Zeldenrust
  • de oever tussen de molens De Hoop en Zeldenrust en de tegenovergelegen oever (vanaf Altenabrug)
  •  de kade van parkeerterrein De Helling
  • de oever langs het Westerbolwerk
  • beide oevers van de Hardrijdersgracht

Op zondag 4 september van 8.00 tot 18.00 uur een ligplaats- en aanmeerverbod voor:

  • de oever rond molen Zeldenrust
  • de kade van parkeerterrein De Helling
  • beide oevers van de Hardrijdersgracht

Informatie over de ligplaatsen; U kunt bellen met de havenmeester Gerke Jagersma 06-50606390

Varen
Voor alle vaarwegen binnen de bebouwde kom geldt op grond van het Binnenvaart politiereglement een maximumsnelheid van 6 km per uur. Vanwege de verschillende activiteiten op het water zal sprake zijn van verscherpte handhaving.

Op het water tussen de molens Zeldenrust en De Hoop (zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur) en op de Hardrijdersgracht (zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur) geldt genoemde maximumsnelheid niet voor demoteams van partijen die door de organisatie zijn uitgenodigd én voor boten (ten behoeve) van de organisatie.

In genoemde gebieden dient het overige vaarverkeer rekening te houden met snelvarende boten en in verband daarmee extra oplettend te zijn.

Tijdens de diverse demo’s is overig vaarverkeer in genoemde gebieden verboden. Grootdiep en Kleindiep: Op vrijdag 2 september, van 18.00 tot 24.00 uur, is het Kleindiep gestremd voor al het vaarverkeer. Op zaterdag 3 september zijn het Grootdiep en Kleindiep beperkt toegankelijk voor het vaarverkeer, er is 1-richtingsvaarkeer mogelijk van oost naar west. De organisatie houdt toezicht en zal, indien nodig, e.e.a. reguleren. Van 18.00 tot 24.00 uur is het Kleindiep gestremd voor al het vaarverkeer.

Op zondag 4 september is het Kleindiep van 08.00 tot 15.00 uur verboden voor al het vaarverkeer. Op zondag 4 september, van 13.45 tot 15.00 uur, is het parcours van De Nautische Mijl van Dokkum (Kleindiep-Parkstergracht- Noordergracht-Hardrijdersgracht- Grootdiep) verboden voor al het vaarverkeer.

Van de hierboven genoemde maatregelen zijn boten (ten behoeve) van de organisatie uitgezonderd. Brugbediening Voor de Eebrug, Altenabrug en de Woudpoortbrug gelden op zaterdag 3 september gewijzigde bedieningstijden: ze worden tussen 8.00 en 20.00 uur doorlopend bediend, maar in verband met diverse activiteiten op het water zijn gedurende de hele dag wachttijden mogelijk tot maximaal 30 minuten.

Geen nieuws missen? Volg:

Mijn foto ontbreekt