ajax loader

Vanmiddag start de vlaggenactie van de Admiraliteitsdagen 2015 en hebben we een mooie middag georganiseerd in de fabriek van de Dokkumer Vlaggen Centrale waarvoor we de pers, kinderen van de deelnemende scholen en belangstellenden van harte uitnodigen!

Tussen 14.00-16.00 uur zullen de specialisten van de Dokkumer Vlaggen Centrale laten zien hoe de vlag van de Admiraliteitsdagen geproduceerd wordt. Tevens zal de burgemeester van de gemeente Dongeradeel, mevrouw Waanders, een presentatie geven over de rijke historie van Dokkum als Admiraliteitsstad.

We hebben deze middag georganiseerd omdat we het naast de verkoop van de vlaggen belangrijk vinden om de jeugd de rijke historie van Dokkum als Admiraliteitsstad mee te geven. Op 3 juni willen we, net zoals we tijdens de Admiraliteitsdagen feestelijk zullen doen, stilstaan bij het feit dat in 1598 de Admiraliteit in Dokkum werd gevestigd. Deze Admiraliteit zorgde voor de beveiliging van de scheepvaart en de kust van de provincies Friesland en Groningen. Doordat Dokkum destijds nog aan open zee lag, was er een levendig handelsverkeer met o.a. de Scandinavische landen, Noord-Duitsland en zelfs Rusland.

Mijn foto ontbreekt

spons