ajax loader

Geen Admiraliteitsdagen. Vorig jaar al niet, ook dit jaar niet. Dorpsfeesten, stadsfeesten, evenementen, braderieën, culturele uitjes, het moest allemaal over gaan. Met de Weken van de Admiraal wordt zes weken lang een inhaalslag gemaakt. In de Weken van de Admiraal worden er door en met verschillende partijen en organisaties feestelijkheden georganiseerd in Dokkum. Een kleine stap in de richting waar iedereen weer naar uit kijkt, zo ook onze burgemeester Johannes Kramer. We gingen met hem in gesprek over Dokkum, de huiskamer van Noordoost Fryslân. 

“Eén van de redenen dat ik gesolliciteerd heb als burgemeester voor Noardeast-Fryslân, zijn de Admiraliteitsdagen”, vertelt burgemeester Johannes Kramer. “Omdat daar een dynamiek achter zit waar je bij wilt horen. ‘Hjir sit kriich’, daar bedoel ik mee dat hier mensen zitten die wat willen met de regio en met het gebied”, legt hij uit. “Naast de Admiraliteitsdagen gebeurt dat op zoveel meer gebieden. Ik vind het mooi daar een bijdrage aan te leveren als burgemeester. Ik hoop dat we met de Weken van de Admiraal verder kunnen gaan met waar we 1,5 jaar geleden mee gestopt zijn. Feestjes als deze hebben we nodig, voor onszelf, voor de economische impact, maar ook om die ‘kriich’ erin te houden.”

Hoe ziet u de stad ten opzichte van de regio?

“Dokkum heeft cachet, uitstraling. Het draait hier om verbinding en dat dringt door in de hele regio. Dat past ook in de moderne manier van hoe we kijken naar binnensteden. In stedelijke centra draait het vandaag de dag om beleving en ontmoeting. De stad heeft zoveel meer functie dan de plek waar je je schoenen en een nieuw pak haalt. We noemen Dokkum wel de huiskamer van Noordoost Fryslân. Die functie willen we de komende decennia inhoud geven, met als belangrijkste verantwoordelijkheid het ten dienste staan van de regio en voor iedereen die daarin leeft of verblijft. Het woord inclusief hebben we allang uitgevonden hier. Of je nu een patatje bestelt of een 5-gangen menu, iedereen is welkom.”

‘We hebben een inhaalslag op het goede leven gemaakt’

Wat moet er volgens u gebeuren om die functie inhoud te geven?

“Je trekt niet alleen maar mensen naar de stad met winkels. Daar is meer voor nodig. Kunst, cultuur, vermaak, ontspanning, lekker eten en drinken en goed overnachten. 40 jaar geleden waren we dat helemaal nog niet zo gewend. We hebben wat dat betreft een inhaalslag op het goede leven gemaakt. Toerisme en recreatie spelen daar een grote rol in, maar het is ook en zichzelf bedruipend proces waarin het een het ander versterkt. Door de zeven hotspots voorop te zetten in de beeldvorming van de stad, vindt iedereen een vorm van herkenning of aantrekkingskracht in Dokkum. We durven steeds meer te vertellen dat we trots zijn op onze stad. Ik vind wel dat we nog steeds teveel ‘mei de hannen yn de bûse klappe’, we mogen best iets harder roepen hoe het hier is.”

‘Gezien worden, erbij horen, je welkom voelen, ook dat zijn kwaliteiten’

“Toch zorgt die nuchtere ongedwongenheid er ook voor dat we dat ‘ons kent ons’ gevoel goed vast kunnen houden. Het persoonlijke contact tussen ondernemers en gasten, dat zie je hier heel erg. We spreken elkaar aan bij naam, op een open en gemoedelijke manier. Gezien worden, aangesproken worden, erbij horen, je welkom voelen, ontmoeting, openheid, toegankelijkheid, gemoedelijkheid, vriendelijkheid, dat zijn ook kwaliteiten. Wij onderschatten onszelf daarin wel eens. Wij vinden het heel gewoon om elkaar te groeten op straat. Voor heel veel anderen is dat nog heel bijzonder.”

Wat is de rol van de Weken van de Admiraal daarin?

“De Weken van de Admiraal spelen een wezenlijke rol in het laten zien wat we in huis hebben. In deze zes weken komt alles bij elkaar. We laten daarin de breedte van de stad en de regio zien. De Benelux Tour was een mooie start, de Wadopera valt midden in de Weken van de Admiraal. Ik vind die projecten zo prachtig. Door dat hier naar de regio te trekken laat je zien dat we ook een regio zijn die dat kan, durft en doet. Regio overstijgend zou ik het willen noemen. Daar komt een publiek op af dat hier anders niet direct naartoe zou komen. Ik hoop dat iedereen die Dokkum en de regio voor het eerst bezoekt, dezelfde positieve verbazing heeft zoals ik dat had toen ik hier voor het eerst kwam.” Kramer besluit: “Je hoeft daar niet veel voor te doen. Je hoeft alleen maar de stad binnen te wandelen, de rest gaat vanzelf.”

Foto: Marit Anker

Mijn foto ontbreekt

spons