DE OESTER ALS STREEKPRODUCT

De oester wordt gezien als een delicatesse. Sinds een jaar of tien komen er weer
oesters op het wad voor. En het zijn ook nog eens hele goede en smaakvolle
oesters.

Meestal zijn oesters gekweekt, maar dat geldt niet voor de oesters uit de
Waddenzee. Deze worden stuk voor stuk met de hand geraapt. Het gaat om de
losliggende exemplaren, met een goed gevormde schelp en een mooi vleesgewicht.
Het seizoen loopt van september tot en met mei. In de zomerperiode zijn de oesters
minder lekker omdat ze zich voortplanten.

De Japanse oester (Crassostrea gigas) is een exoot die ooit in de Zeeuwse wateren
werd geïntroduceerd na de uitbraak van de oesterziekte. Vandaag de dag komt hij
volop voor in de Waddenzee. De oester heeft hier nog geen natuurlijke vijanden.
Jonge oesters hechten zich graag aan een harde ondergrond: een schelp, een
mossel of een andere oester. Zo ontstaan geleidelijk de oesterriffen, die weer
beschutting geven aan ander zeeleven. Er leeft en groeit van alles op en rond een
oesterbank.

Het handmatig rapen van de Japanse oester is uitgegroeid tot een mooie extra
activiteit van kleinschalige, natuurgerichte Wadvissers. Jaap Vegter, aangesloten bij
de Stichting Geïntegreerde Visserij en het merk ‘van de Kust’, heeft zich met collega-
vissers jarenlang ingezet om deze proef tot beroepsmatig oesterrapen mogelijk te
maken.

Alle vissers met een raapvergunning zijn gebonden aan een visplan, waarmee
het duurzame karakter van de oestervisserij gewaarborgd is. Zowel het visplan
als de vergunningverlening worden door de Provincie Fryslân getoetst aan de
Natuurbeschermingswet.

Vanwege de duurzaamheid en de kwaliteit van de oesters hebben Waddenoesters
nu al het Waddengoud predicaat gekregen van de Stichting Waddengroep, eigenaar
van keurmerk. De Waddengroep en de Stichting Geïntegreerde Visserij stimuleren
visserij in de Waddenregio die weinig tot geen impact op de natuur heeft.

De horeca onderkent de kwaliteit van duurzaam gevangen vis en schelpdieren uit
de Waddenzee en wordt meer en meer een belangrijke afnemer voor de veelal
kleinschalige vissers. En dat is uiteraard een waardevolle economische steun in de
rug voor deze vissers.