fbpx
Dagen
Uren
Minuten

De lusten en lasten van de Admiraliteitsdagen

Gerbrand Nicolai

Gerbrand Nicolai

Hoe zien dit jaar de voorbereidingen van de Admiraliteitsdagen eruit? In gesprek met Jelke Krol, bestuurslid en projectleider facilitaire zaken: “Het mooiste maritieme festival van Noord-Nederland staat weer voor de deur. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 september is Dokkum ondergedompeld in een unieke sfeer die zijn weerga niet kent. Dat levert natuurlijk lusten en lasten op. De impact ervan is groot, dat realiseren we ons als organisatie terdege. Met name de inwoners van het centrum van Dokkum zullen onvermijdelijk enige hinder ondervinden tijdens de op- en afbouwperiode. Wij wegen elk jaar zorgvuldig alle ‘voors en tegens’ af hoe we deze grootscheepse operatie aanpakken om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

De podiumopbouw boven het water van het Kleindiep begint ongeveer twee weken voorafgaand aan de Admiraliteitsdagen, aldus Krol. Hij vervolgt: “Ook voorafgaand aan deze editie hebben we uitgebreid gekeken naar de impact van de bouwwerkzaamheden in het stadscentrum. Het podium en de aankleding worden elk jaar professioneler. Dat is natuurlijk prachtig voor het festival en haar bezoekers maar heeft ook tot gevolg dat er meer materiaal en materieel nodig is. Dat moet allemaal naar de compacte binnenstad. In voorgaande edities werd de volledige opbouw vanaf de Vleesmarkt gerealiseerd. De bodemgesteldheid op deze kant van het Kleindiep was – in combinatie met de beperkte ruimte – aanleiding voor de bouwers en centrumbewoners om in goed overleg andere mogelijkheden te onderzoeken. Door Aeroscan is toen van het volledige Kleindiep een scan gemaakt. Daarin is het totale bouwwerk tot op de centimeter nauwkeurig in kaart gezet. Vanwege de betere bereikbaarheid en stabielere ondergrond is besloten de opbouw te verplaatsen naar de Suupmarkt. De duur van de op- en afbouw op deze nieuwe locatie zal nagenoeg hetzelfde zijn als bij vorige edities. Voor het verkeer van de binnenstad zal de verplaatsing van de grote kraan logischerwijs gevolgen hebben: gemotoriseerd verkeer kan gedurende deze twee weken (voorafgaand aan en enkele dagen na de Admiraliteitsdagen) geen gebruik van de straat maken.”

Tot slot stipt Jelke Krol de opbouw van de vernieuwde Markt nog even aan. “Ook deze locatie vroeg dit jaar om een geheel nieuwe denkwijze en inrichting voor de Admiraliteitsdagen. In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we voor een aanpak gekozen om het plein zo optimaal mogelijk in te richten voor het evenement, gekoppeld aan zo weinig mogelijk overlast voor de omwonenden. Ik reken ook dit jaar weer op een fantastisch festival waar je – ondanks enige beperkingen zoals de tijdelijke minimale bereikbaarheid- als inwoner van Dokkum ongelooflijk trots op kunt zijn én van alles gaat genieten!”

Foto: Sabine Woudman
Tekst: Tineke Admiraal

Geen nieuws missen? Volg:

Mijn foto ontbreekt